Home page > Rota logistiky

Rota logistiky

Cílem logistické podpory je zabezpečit materiální, technické a jiné potřeby jednotek praporu. Logistická podpora zahrnuje materiální a technické zabezpečení, vojenskou dopravu a zabezpečení službami. Za logistickou podporu přímo odpovídá a organizuje ji náčelník logistiky, případně zástupce velitele praporu. Uskutečňuje ji rota logistiky praporu.

Technické zabezpečení se zaměřuje na odsun poškozené výzbroje a ostatní techniky od jednotek prvního sledu do shromaždiště poškozené techniky a na jejich opravy, které provádí četa oprav techniky. Četa oprav techniky zpravidla vyčleňuje dílenskou vyprošťovací skupinu, která postupuje za prvním sledem praporu, zabezpečuje jej a zároveň vytváří podmínky pro činnost hlavních sil čety.

V boji rota logistiky zabezpečuje:

Vytváří, udržuje a veze stanovené zásoby materiálu; doplňuje jednotky praporu materiálem; vyprošťuje a odsunuje výzbroj a ostatní techniku a provádí jejich běžné opravy; poskytuje jednotkám praporu služby v oblasti stravování; zabezpečuje úpravu vody a zásobování jednotek vodou; organizaci doplňování munice, výzbroje, pohonných hmot a maziv, proviantu.

Rota logistiky mechanizovaného praporu musí být plně pohyblivá, schopná se přemísťovat za bojovými jednotkami a v jakékoliv situaci plnit úkoly logistické podpory při částečném nebo úplném rozvinutí.

Nahoru