Home page > Obvaziště

Obvaziště

Obvaziště je určeno k poskytování první lékařské pomoci raněným a nemocným a zabezpečuje odsun raněných a nemocných od jednotek k sobě, nevyžaduje-li situace jiného řešení. Může posílit i roty pro odsun raněných z boje.

Cílem zdravotnického zabezpečení praporu je zachránit životy a navracet zdraví raněným a nemocným, zvyšovat odolnost vojáků a upevňovat jejich zdraví. Zdravotnické zabezpečení praporu se připravuje a uskutečňuje nepřetržitě, ve všech druzích boje, při přesunech a rozmístění mimo boj, v těsné součinnosti s ostatními druhy vojsk a služeb. Ke zdravotnickému zabezpečení se ze sil a prostředků praporu zřizuje praporní obvaziště.

Prapor může být rovněž posílen, především zdravotnickými přepravními prostředky. První pomoc a předlékařská pomoc se raněným a nemocným poskytují na místě zranění nebo v nejbližším okolí svépomoci nebo vzájemnou pomocí s využitím prostředků zdravotnické výbavy jednotlivce, automobilových lékárniček, lékárniček bojových vozidel a improvizovaných prostředků.

Součástí obvaziště je akreditované výukové centrum CLS (Combat Live Saver), které cvičí vojáky k poskytování první pomoci v polních podmínkách.  

Nahoru