Home page > O nás

O nás

41. mechanizovaný prapor „generála Josefa MALÉHO“ je součástí pozemních sil AČR a je organizačně začleněn do struktury 4. brigády rychlého nasazení. 

 

Prapor se vyznačuje vysokým stupněm pohotovosti, vysokou pohyblivostí a palebnou silou a schopností rychlých přesunů na různé vzdálenosti.  Navíc disponuje částečnou schopností přepravy vzduchem. Tomu odpovídá i jejich organizační struktura, ve které jsou jednotlivé prvky začleněny do tří základních celků, tzn. do bojové části, části bojové podpory a části logistické a zdravotnické podpory.

Možnosti využití našeho praporu:

  • Nasazení do bojových, mírových, humanitárních a jiných nestandartních operací i mimo území ČR.
  • K rychlému nasazení díky své vysoké pohyblivosti na různé vzdálenosti a pružnému manévrování.
  • Vedení činnosti při různých druzích a stupních ohrožení státu.

Mechanizovaný prapor je schopen plnit tyto úkoly:

  • V sestavě mechanizované brigády nebo samostatně především k vedení pozemní bojové činnosti.
  • Při nasazení v nevojenských ohroženích, v posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů.
  • Při živelných pohromách, v mírových, záchranných a humanitárních operacích nebo jiných nestandartních operací mimo území státu.

 

 

Nahoru