Home page > Hlavní funkcionáři

Hlavní funkcionáři

Velitel 41. mechanizovaného praporu

pplk. Ing. Stanislav KOČICA

Datum narození: 17.5.1978
Místo narození: Uherské Hradiště

 

Vzdělání:

 • Univerzita obrany - vševojskový velitel
 • Command and General Staff College   (Spojené státy)

Průběh služby:

 • velitel 41. mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení
 • zástupce velitele 74. lehkého motorizovaného praporu 7. mechanizované brigády
 • náčelník oddělení plánování štábu 7. mechanizované brigády
 • zástupce náčelníka štábu 74. lehkého motorizovaného praporu 7. mechanizované brigády 
 • velitel mechanizované roty 73. tankového praporu 7. mechanizované brigády 
 • zástupce velitele velitelské roty 73. tankového praporu 7. mechanizované brigády 
 • náčelník operační skupiny operačního oddělení štábu 73. tankového praporu 7. mechanizované brigády 
 • důstoník operačního pracoviště operační skupiny štábu  73. tankového praporu 7. mechanizované brigády 

Zahraniční mise:

 • ISAF Afghanistán - velitel 1. výcvikového týmů 2. jednotky OMLT
 • MNF - I Irák - náčelník skupiny podpory velitele štábu 4. kontigentu

Zástupce velitele 41. mechanizovaného praporu 

mjr. Ing. Jiří PROSSER  

Datum narození: 11.5.1983

Místo narození: Vyškov

Vzdělání:

 • vysokoškolské 

Průběh služby:

 • zástupce velitele 41. mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení
 • starší důstojník - specialista oddělení mechanizovaného vojska odboru bojové přípravy štábu Velitelství pozemních sil 
 • velitel velitelské roty 74. lehkého motorizovaného praporu 7. mechanizované brigády
 • náčelník skupiny plánování štábu 74. lehkého motorizovaného praporu 7. mechanizované brigády 
 • zástupce velitele 2. pěší roty 74. lehkého motorizovaného praporu 7. mechanizované brigády
 • velitel 3.pěší čety 2.pěší roty bojových jednotek 74.lehkého motorizovaného praporu 7.mechanizované brigády Velitelství 

Zahraniční mise:

 • ISAF Afghánistán - velitel 2. lehké čety lehké roty 10. kontingentu AČR ISAF PRT LOGAR 

Náčelník štábu 41. mechanizovaného praporu 

mjr. Ing. Zdeněk ŠŤASTNÝ

Datum narození: 15.12.1983
Místo narození: Nymburk

Vzdělání:

 • Univerzita obrany - vojenský management

Průběh služby:

 • náčelní štábu 41. mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení
 • náčelník operačního oddělení štábu 4. brigády rychlého nasazení
 • velitel 2. mechanizované roty 41.mechanizovaného praporu 4.brigády rychlého nasazení 
 • zástupce velitele 1. mechanizované roty 41.mechanizovaného praporu 4.brigády rychlého nasazení 
 • starší důstojník skupiny průzkumu štábu 4. brigády rychlého nasazení

Zahraniční mise:

 • ISAF Afghanistán - velitel lehké čety 9. PRT Logar
 • ISAF Afghanistán - náčelník pracoviště analýzy zpravodajské skupiny 4. PRT Logar

Vrchní praporčík 41. mechanizovaného praporuVelitel 41. mechanizovaného praporu

prap. František NĚMEC

Datum narození: 6.4.1981
Místo narození: Tábor

Vzdělání:

 • Obchodní akademie Tábor

Průběh služby:

 • vrchní praporčík velení 41. mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení   
 • vedoucí praporčík 1. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu
 • zástupce velitele 2. mechanizované čety 1. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu
 • velitel 3. mechanizovaného družstva 2. mechanizované čety 1. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu
 • velitel roje 2. mechanizovaného družstva 2. mechanizované čety 1. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu

Zahraniční mise:

 • ISAF Afghanistán -zástupce velitel 1. strážní čety 4. strážní roty BAF ISAF/RS
 • ISAF Afghánistán - velitel 1. družstva 1. mobilního pozorovacího týmu 9. kontingentu AČR ISAF PRT LOGAR 
 • ISAF Afghánistán - vedoucí praporčík roty 2. kontingent GUARD DETACHEMENT URUZGAN 
 • KFOR Kosovo - zástupce velitele 2. mechanizované čety mechanizované roty jednotek 10. kontingentu 
 • KFOR Kosovo - starší řidič, 1. mechanizovaná rota , jednotky , 5.česko-slovenský prapor KFOR

Nahoru