Home page > 3. mechanizovaná rota

3. mechanizovaná rota

3. mechanizovaná rota je taktická jednotka mechanizovaného praporu. Představuje společně s 1. a 2. mechanizovanou rotou hlavní bojovou sílu mechanizovaného praporu. Je vyzbrojena bojovými vozidly pěchoty KBVP PANDUR II a ručními zbraněmi příslušníku roty.

 

Základem činnosti 3. mechanizované roty v boji je ničení protivníka dovedným spojováním palby a pohybu. Jejich boj se uskutečňuje v nepřetržité a těsné součinnosti s ostatními silami a prostředky. V jednotlivých druzích boje a v dalších taktických činnostech působí rota na místě, které obvykle určuje velitel.


Úkol může plnit v sestavě praporu nebo samostatně. Samostatně může plnit úkoly vševojskové zálohy nebo může být použita k vedení boje (jiné taktické činnosti) na samostatném směru. Kromě toho může být určena k plnění úkolů jako nestálý prvek bojové sestavy.

 

Výcvik 3. mechanizované roty obsahuje především dovednosti nutné pro zvládnutí boje v zastavěném prostoru. Všechny svoje schopnosti demonstruje při nasazení v zahraničních operacích a na domácích i zahraničních cvičeních.

Nahoru