Home page > 2. mechanizovaná rota

2. mechanizovaná rota

2. mechanizovaná rota je taktická jednotka mechanizovaného praporu. Představuje společně s 1. a 3. mechanizovanou rotou hlavní bojovou sílu mechanizovaného praporu. Je vyzbrojena bojovými vozidly pěchoty KBVP PANDUR II a ručními zbraněmi příslušníku roty.

 

Základem činnosti 2. mechanizované roty v boji je ničení protivníka dovedným spojováním palby a pohybu. Jejich boj se uskutečňuje v nepřetržité a těsné součinnosti s ostatními silami a prostředky. V jednotlivých druzích boje a v dalších taktických činnostech působí rota na místě, které obvykle určuje velitel.


Úkol může plnit v sestavě praporu nebo samostatně. Samostatně může plnit úkoly vševojskové zálohy nebo může být použita k vedení boje (jiné taktické činnosti) na samostatném směru. Kromě toho může být určena k plnění úkolů jako nestálý prvek bojové sestavy.

 

Výcvik 2. mechanizované roty obsahuje především dovednosti nutné pro zvládnutí boje v zastavěném prostoru. Všechny svoje schopnosti demonstruje při nasazení v zahraničních operacích a na domácích i zahraničních cvičeních.

 

Znak druhé mechanizované roty vznikl v roce 1998. V této době se rotě říkalo DRUHÉ PEKLO a tak se všichni vojáci roty a to vojáci z povolání i vojáci základní služby shodli na tom, že hlavním motivem znaku bude čert s plameny. Ratolesti ve spodní části znaku znamenají hlavní město PRAHU,  řemdih a štít v rukách čerta symbolizují předurčení útvaru pro obranu PRAHY. Padák na štítu označuje výsadkové jednotky, v době vzniku znaku byli VZP roty výsadkáři a znak města BENEŠOV označuje dislokaci jednotky v době vzniku znaku.

              Znak roty 1998 – 2003                                              Znak roty 2004 – současnost

                  

Nahoru