Home page > Úvodní slovo velitele

Úvodní slovo velitele

Úvodní slovo velitele

Vážení návštěvníci stránek 41. mechanizovaného praporu „generála Josefa MALÉHO“. Jsem rád, že vás mohu jako velitel praporu přivítat na našich webových stránkách, kde můžete nalézt aktuální informace o událostech ze života našeho praporu, ale i o historii praporu a další informace.

Letošní rok je velmi významný pro 41.mpr z důvodu předurčení jednotky do struktury iniciativy připravenosti NRI (NATO Readiness Initiative). V případě potřeby by celkem 40 tisíc aliančních vojáků bylo schopných nasazení do 30 dnů včetně našeho praporu. Zároveň jsme museli plnit a ještě nadále plníme úkoly spojené s pandemií COVID-19. 

V druhé polovině roku se opět jednotka vyčleněná do NRI sejde v plné síle a absolvujeme cvičení ve vojenském prostoru Hradiště. Nadále bude pokračovat intenzivní výcvik naší roty Aktivních záloh. Od každého vojáka 41.mpr včetně AZ, zejména pak všech velitelů, bude vyžadováno nasazení, iniciativa a profesionální přístup tak, aby byly hlavní úkoly praporu splněny.

Následující rok tak opět bude obdobím intenzivního vytížení a nasazení v zahraničí. Úkoly jsou náročné, ale nepochybuji o tom, že ho naši opět vojáci zvládnou, a to také díky podpoře svých blízkých. V roce 2021 přeji nám všem především zdraví, osobní pohodu a úspěch v naši práci.


Velitel 41.mpr „generála Josefa MALÉHO“
   podplukovník. Ing. Stanislav KOČICA

Nahoru