Úvodní stránka > Aktuality > Silový a vytrvalostní závod bojových čet „Za jeden provaz“

Silový a vytrvalostní závod bojových čet „Za jeden provaz“

Ve středu 15. srpna se z areálu litevských kasáren v Rukle rozléhá mohutné povzbuzování v českém jazyce. Mechanizovaná rota právě zápolí ve vytrvalostním a silovém závodě „Za jeden provaz“.

Závod byl zahájen v ranních hodinách nástupem všech soutěžících, týmy byli rozděleny podle čet. Každý tým obdržel mapku jednotlivých stanovišť a 5 minut na poradu. Poté byl závod odstartován a začal se měřit čas. Každý tým musel projít všech pět stanovišť s různými disciplínami. Mezi jednotlivými stanovišti celý tým nesl jeden kulomet, RPG, balík vody, medicimbal a 10kg závaží. Pokud by někdo nějaké břemeno upustil, byl zvolen jeden libovolný zraněný, kterého museli donést na další stanoviště.

Při první disciplíně týmy odložily břemena a všichni běželi 100m sprint. Po doběhnutí do cíle jim bylo oznámeno, že poběží znovu a kdo bude mít horší čas, ten se stane zraněným, kterého musí tým dopravit na další stanoviště.

„Plazení pod lidským mostem“ byl název dalšího z úkolů. Celý tým si lehl vedle sebe a na povel zaujali polohu „klik“ Poslední v řadě se začal plazit pod „lidským mostem“, poté co dorazil na konec, vyrazil další v řadě. Tímto způsobem stanoviště absolvovalo celý tým.

Třetí stanoviště neslo název „Nesení těžkých břemen“. Připravená břemena musel celý tým odnést k vyznačené značce a zpět. Mohli je pokládat na zem, bylo ovšem zakázáno ho rozebírat.

Předposlední stanoviště prověřilo sílu, stabilitu a výdrž celého týmu. Tento úkol se jmenoval „Kolotoč“. Celá četa se postavila do kruhu, chytila se kolem ramen a zaujala pozici vysokého dřepu. Na pokyn rozhodčího začala provádět na střídačku úkroky vlevo a vpravo.

Posledním stanovištěm byla „Překážková dráha. Celý tým spolupracoval při zdolávání těžkých překážek a po zdolání posledního stanoviště se všichni přesunuli na start, kde se zastavil měřený čas.

Fotogalerie

Nahoru