Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení BEOWULF 2018

Cvičení BEOWULF 2018

Cvičení BEOFULF probíhalo v termínu 28.9 – 16. 10. 2018 na vojenském cvičišti nedaleko města Pabrade severně od Vilniusu. Přesun českých vozidel probíhal po vlastní ose od 27. - 28.9 ve dvou proudech. Hlavním účelem cvičení bylo připravit jednotky pro certifikační cvičení IRON WOLF, které bude probíhat v měsíci listopadu. Dílčí úkoly cvičení byly simulované boje mezi jednotlivými rotami.

Prvního scénáře se účastnila česká mechanizovaná rota (3.MIC) a belgicko-lucemburská rota (4.MIC). Češi útočili na obranné pozice 4.MIC a museli se vypořádat s různými překážkami. „Do naší sestavy byly zařazeni němečtí ženisté s mostním tankem, který byl v rámci scénáře použit k překonání vodního toku,“ uvedl jeden z příslušníků české jednotky. Velitel českého kontingentu uvedl: „Integrace jednotek ostatních spojeneckých národů je jasným příkladem interoperability jednotek NATO při působení v Litvě.“ 
V druhé části cvičení probíhal výcvik boje v zastavěné oblasti ve vesnici nazvané Vilnius, která byla zbudována právě pro tento druh přípravy. Tato oblast simuluje boj v různých částech městské zástavby například ve škole, v podzemních tunelech i v ulicích města. V rámci této části cvičení probíhala také střelecká příprava v tzv. „shooting house“, kde je možné provádět ostré střelby v místnostech a kde je možné rozestavět terče podle potřeby cvičení. Jsou zde vynikající podmínky pro hodnotitele a instruktory, kteří mají možnost sledovat výcvik ze shora z ochozu. „Možnost výcviku v tomto prostředí byla nesmírně přínosná a vojáci získali neocenitelné zkušenosti v boji v zastavěné oblasti. Jak možnost vedení ostré střelby v budově, tak provádění bojových činností včetně vozidle v zastavěné oblasti bylo velice přínosné. Toto by mohl být jeden ze způsobů, jak posunout výcvik FIBUA (Fight In Built-Up Areas) a CQB (Close Quarter Battle) na další stupeň,“ řekl jeden ze střeleckých instruktorů, který dohlížel na výcvik.

Cvičení ukázalo kvality a vycvičenost českých vojáků v boji s technikou v lese i zastavěné oblasti. Při závěrečném vyhodnocení cvičení řekl velitel praporu pplk. René Braun: „Cvičení BEOWULF bylo přínosem pro celý BG eFP a zvýšilo připravenost na certifikační cvičení IRON WOLF.“

Fotogalerie

Nahoru