41. mechanizovaný prapor "generála Josefa MALÉHO"

Výcvik v Líních

Publikováno: 4.4.2018 Autor: František Němec

Od 22.3. do 23.3.2018 probíhal společný výcvik s Odborem letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR v Líních. Naši vojáci pomáhali při taktické rozehře během zdejšího kurzu CLS a zároveň si sami zopakovali základy první pomoci v boji. Během těchto dvou dnů si také vyzkoušeli navádění na přistání záchranného vrtulníku W-3A SOKOL.

Cvičení mechanizované roty AZ 41.mpr Žatec

Publikováno: 3.4.2018 Autor: František Němec

V týdnu od 19.3. do 23.3.2018 proběhlo druhé cvičení naší roty. Sjelo se nás celkem 53, bohužel i nás zasáhla chřipková epidemie. Pondělní ráno začalo obvyklým nástupem celé roty na nástupišti, kde byla provedena docházka a obeznámení s obsahem týdenního výcviku, následně jsme se odebrali směrem na posádkovou ošetřovnu, kde proběhly vstupní prohlídky. Všichni jsme byli uznáni způsobilými vykonat vojenské cvičení. Dalším bodem dopoledního programu, byla následně pořadová příprava, kdy se začínalo od družstev, přes čety až po rotu, nástupové tvary, vystupování z tvaru a mnoho dalších pořadových cviků. Čas plynul docela rychle a už tu byl oběd a po něm různá školení, jako např. BOZP, během těchto školení nás navštívil velitel praporu pplk. Líbal. Po školeních jsme se odebrali do „zbrojáku“ nafasovat přidělené zbraně a poté až do večera prováděli nácviky se zbraněmi, jako bezpečnostní stereotyp, bojové přebití, taktické přebití, činnost na povel k boji a různé další procedury potřebné k dokonalému sžití se zbraněmi CZ-805 Bren a Pi-82, procvičovali jsme tak důsledně, že tu najednou bylo 20:30, my odevzdali zpět zbraně a přesunuli se na posádkovou ubytovnu, kde jsme si až do 22h opakovali věci potřebné k činnosti v poli.

Ocenění v rámci kurzu BMATT

Publikováno: 3.4.2018 Autor: František Němec

Příslušník 41.mechanizovaného praporu poručík M. B. získal ocenění Top Student v rámci kurzu BMATT (British Military Advisory and Training Team), který se konal na přelomu února a března. Účastníci kurzu si pod vedením britských instruktorů procvičili zejména taktickou přípravu, patrolování, zvládání davu, minové nebezpečí a mnoho dalšího. Tímto oceněním se připojil k celé řadě příslušníkům praporu, kteří toto ocenění získali v minulosti. Samozřejmě se rádi připojujeme ke gratulaci! ...

Výcvik v posádce

Publikováno: 22.3.2018 Autor: František Němec

V tomto týdnu probíhá další výcvik jednotek 41. mechanizovaného praporu, které se připravují na nasazení v rámci eFP v Litvě. Proběhla velitelská příprava, mechanizovaná rota procvičila činnost v obraně a ženisté procvičili pohyb v budovách.

Výcvik v potápění se pod ledem

Publikováno: 20.3.2018 Autor: František Němec

Ve dnech 5.3. - 16.3.2018 proběhl u VeV-VA Vyškov kurz potápění se za ztížených podmínek (led), který úspěšně absolvoval i náš příslušník ženijní čety 41.mpr. Dále také probíhal výcvik v součinnosti s příslušníky 15. ženijního pluku.

Výcvik v S.E.R.E. "B"

Publikováno: 5.3.2018 Autor: František Němec

Výcvik S.E.R.E. B (zkratka anglických slov survival, evasion, resistence a extraction, tedy přežití, vyhnutí se (zajetí), odolávání nátlaku a vyproštění). Vojáci si procvičují základní dovednosti k přežití a jednotlivé činnosti při odloučení vojáka od jednotky až po jeho vyzvednutí. Tímto výcvikem si například teď prošel i velitel 41. mechanizovaného praporu pod vedením našich instruktorů.

Nahoru